Til forsiden
Plænen ved bygningerne holdes klippet og trimmet, men bag bækken står engens mælkebøtter i fuld blomst
Tilbage til oversigten

5 · Engen

På den store, nordvendte eng græssede ejendommens heste før i tiden, synlige inde fra stuerne.
Nu får det meste af græsset lov til at vokse højt og en klippet græssti viser vej langs med hegnet.

Midt på engen vokser et par vældige gamle robinie-træer (falsk akacie), og langs med stien er der plantet nye småtræer af røn (Sorbus), tjørn (Crataegus) og benved (Euonymus).

Det levende hegn mod nord er ligeledes fornyet.I det nordvestligste hjørne af engen er der en efterårshave bestående af forskellige lønnetræer (Acer) og andre vækster med smukke efterårsfarver.

Kontaktinformation:

Langebækgaard

4772 Langebæk

Tlf 55 39 60 10

Tlf 55 39 60 11