Til forsiden
En storblomstret klematis vokser ved hovedbygningens sydmur
Tilbage til oversigten

Gården/Hovedbygningen/historien

Havens historie
Det meste af Langebækgaards bygningsmasse stammer fra 1860'erne, hvor familien Nobel købte gården af digteren Ludvig Holsteins far.

Vi ved meget lidt om Holsteins Langebækgaard – både hus og have blev totalt fornyet ved Nobels overtagelse og den nye hovedbygning blev i en årrække benyttet som sommerbolig.

Gården har siden skiftet hænder mange gange, senest i 1994, hvor familien Brüel overtog stedet og påbegyndte istandsættelsen af bygningerne og ikke mindst genskabelsen af det store haveanlæg.

Havens store linier og de ældste ege- og bøgetræer stammer helt tilbage fra begyndelsen af 1800 tallet, men det meste af selve haveanlægget er anlagt fra midt i 1990'erne efter tegninger af blandt andet arkitekt Torben Thim.
Med udgangspunkt i husets historie og havens størrelse var det naturligt at prøve at genskabe en engelsk landskabshave.

Langebækken og skoven
Langebækgaard var engang en møllegård og det bærer gårdens jorder og haven er stadig præg af: Møllebækken løber som livsnerven ned gennem haven og gårdens marker.

Bækken danner også grænse mellem haven og de omliggende marker, enge og skove.
Også i skoven er publikum velkommen til at gå en tur.

"Vel! ræk mig da, oh efterår,
en gravensten, som smager
af bækken ved min faders gård
og mulden i hans ager."

Således skrev digteren Ludvig Holstein i 1915 om Langebækken ved hans fædrende gård.
Og bækken er – med sit snoede løb, sin vinterbrusen og sin sommer­klukken– nok havens største herlighed.

Kontaktinformation:

Langebækgaard

4772 Langebæk

Tlf 55 39 60 10

Tlf 55 39 60 11