Til forsiden
Langebækken løber som en livsnerve gennem hele haven
Tilbage til oversigten

13 · Bækhaven

Dette haverum er anlagt i 2008.
Her kan man komme helt tæt på bækken og ad en smal sti opleve og gå imellem beplantningen. Bækkens skrænter er tilplantet med skygge- og fugtelskende stauder, bl.a. astilber, græsser, pileurt (Polygonum), iris, kattehale (Lythrum), mjødurt (Filipendula ulmaria), ærenpris (Veronica), kvæsurt (Sanquisorba minor) og mammutblad (Gunnera).

Kontaktinformation:

Langebækgaard

4772 Langebæk

Tlf 55 39 60 10

Tlf 55 39 60 11